Privacybeleid

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren.
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Bruul vzw is de beheerder van de website www.VeloVeltwijck.be.
Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door VeloVeltwijck.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om VeloVeltwijck.be te laten functioneren;
 • Moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

We verwerken persoonsgegevens van de VeloVeltwijck.be-bezoekers overeenkomstig:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing op 25 mei 2018.
 • We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen.
 • We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken
(dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel:

de vlotte behandeling van jouw vraag

Persoonsgegevens:

naam, voornaam geboortejaar en e-mailadres

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

via invullen van ons contactformulier en/of inschrijvingsformulier, via contact met ons per mail en/of telefoon

Bewaartermijn:

2 jaar, nadien worden ze geanonimiseerd.

Categorie ontvangers:

Bruul vzw

Jouw rechten?

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Je hebt dus steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens.
Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een mail naar: info@VeloVeltwijck.be.
Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.