Disclaimer

Links naar andere sites

 Deze website bevat links naar sites van de particuliere sector. De beheerder van VeloVeltwijck.be kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens resp. de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Auteursrecht

Al het op deze website ter beschikking gestelde materiaal mag als “creative content” behandeld worden. Dit betekent dat het vrij mag gebruikt en gedeeld worden, mits bronvermelding a.u.b..
Het logo van VeloVeltwijck mag niet voor publieke doeleinden gebruikt worden door derden. Het logo mag ook niet van het materiaal verwijderd worden (indien aanwezig), tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven. Het logo mag nieIndien er naar een andere website verwezen wordt, bv. “Facebook”, gelieve dan het beleid van die website te raadplegen inzake het auteursrecht op materiaal aldaar.

Inhoud website

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van VeloVeltwijck.be de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat er een foutje is ingeslopen. De website VeloVeltwijck.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden. Een incorrectheid mag je wel altijd melden via het contactformulier.